توربین های کلاس F در ایران

توربین

نصرالهی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای بومی‌سازی فناوری توربین کلاس F به عنوان بالاترین فناوری توربین‌های تجاری شده در سطح جهان گفت: توربین‌های کلاس F بازدهی یک واحد نیروگاه سیکل ترکیبی را به 58 درصد ارتقا و آلاینده تولیدی را به حداقل می‌رساند.

از طرفی مصرف آب در بخش گاز این توربین تقریبا صفر است و در حال حاضر این فناوری یکی از بروزترین توربین‌های تجاری شده در سطح دنیا است.

مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی با اشاره به برنامه بومی‌سازی توربین‌های کلاس F در سطح کشور گفت: برنامه انتقال فناوری توربین کلاس F در قالب طرح 5000 مگاواتی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون 4 واحد توربین در قالب این طرح در کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در قالب طرح 5000 مگاواتی بومی‌سازی فناوری توربین کلاس F، برنامه نصب 11 توربین در دستور کار است و همزمان با نصب توربین‌های شماره 10 و 11، میزان 85 درصد از قطعات این توربین پیشرفته بومی‌سازی خواهد شد.

نصراللهی در تشریح میزان پیشرفت برنامه 5000 مگاواتی بومی‌سازی فناوری توربین کلاس F گفت: در ابتدای این برنامه 2 توربین در نیروگاه هنگام به طور کامل وارد کشور و نصب شد.

مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی ادامه داد: پس از نیروگاه هنگام یک توربین در نیروگاه دو کوهه وارد کشور شد اما ابعاد آن توسط متخصصان داخلی در شرکت‌های دانش‌بنیان تنظیم و در محل نیروگاه نصب شد.

نصراللهی در پاسخ به یک نقد مرتبط با عدم بومی‌سازی سیستم کنترل کلاس F در کشور گفت: سیستم کنترل توربین‌های کلاس F سیستم T3000 است اما ما در حال حاضر برنامه داریم، سیستم کنترل بومی‌سازی شده در کشور را توسعه دهیم تا در تکمیل برنامه بومی‌سازی این توربین، سیستم کنترل نیز توسط متخصصان ایرانی و در داخل کشور طراحی و تولید شود.

توربین های کلاس F در ایران
مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی گفت: در قالب طرح 5000 مگاواتی بومی‌سازی فناوری توربین کلاس F، برنامه نصب 11 توربین در دستور کار است و همزمان با نصب توربین‌های شماره 10 و 11، میزان 85 درصد از قطعات این توربین پیشرفته بومی‌سازی خواهد شد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

اخیرا نیز چهارمین توربین کلاس F در نیروگاه سهند نصب و راه‌اندازی شد که در این بخش از برنامه مونتاژ کامل توربین در ایران انجام شد.

Image