هم اکنون 5 سد کشور در 4 حوضه آبریز لبریز از آب شده‌‍اند

آب

بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور 5 سد از کل سازه‌های مدیریت منابع آب سطحی کشور هم اکنون به طور 100 درصد پر از آب شده‌اند.

بر مبنای این آمار تا تاریخ 7 اسفندماه سال 1401، 5 سد کمایستان، دولت‌آباد، تنگ حمام، جگین و رودبار به ترتیب در حوضه‌های آبریز، فلات مرکزی، کرخه، حوضه‌های جنوبی و کارون بزرگ هیچ ظرفیت خالی ندارند.

مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی آب این 5 سد 497 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره‌سازی دارند و هم‌اکنون 2.12 درصد از کل آب ذخیره‌سازی شده از سدهای کشور مرتبط با 5 سد یاد شده است.

به گزارش فارس، مدیریت منابع آب در کنار مدیریت مصرف از سوی مصرف‌کنندگان می‌تواند زمینه ارتقای تاب‌آوری منابع آب و را فراهم کرده و زمینه خروج کشور از شرایط تنش آبی را فراهم کند.

هم اکنون 5 سد کشور در 4 حوضه آبریز لبریز از آب شده‌‍اند
497 میلیون متر مکعب آب در 5 سد کشور ذخیره سازی شده است.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب هم اکنون 5 سد کشور در 4 حوضه آبریز لبریز از آب شده‌‍اند و شاخص پرشدگی مخزن در آن‌ها به 100 درصد رسید.

Image