ذخیره سد زاینده رود به 517 میلیون متر مکعب رسید

آب

محمود چیتیان با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده رود اظهار داشت: هم اکنون حجم آب سد زاینده رود 517 میلیون مترمکعب است که این عدد در سال گذشته 355 میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت 868 میلیون مترمکعب بوده است.

چیتیان ادامه داد: خروجی سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 379میلیون مترمکعب بوده است که در مقایسه با سال گذشته که 430  میلیون مترمکعب بوده  12 درصد و نسبت به بلندمدت 40درصد کاهش را نشان می‌دهد.

چیتیان افزود: هم اکنون متوسط ورودی سد زاینده رود 104 و متوسط خروجی 68 مترمکعب بر ثانیه است.

ذخیره سد زاینده رود به 517 میلیون متر مکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: حجم ذخیره سد زاینده رود به 517 میلیون متر مکعب رسید.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

بارش ها تا کنون در ایستگاه شاخص چلگرد یک هزار و 455 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش داشته است.

برچسب ها
Image