نصف شدن درآمد نفت و گاز روسیه

اقتصاد

وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد که بودجه این کشور در سه ماهه نخست سال جاری از محل فروش نفت و گاز 1.6 تریلیون روبل برابر با 19.61 میلیارد دلار درآمد داشته است.

در این بیانیه آمده است حجم درآمد نفتی و گازی روسیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد کاهش یافته که دلیل آن کاهش صادرات گاز و پایین آمدن قیمت نفت اورال روسیه بوده است.

البته این امکان وجود دارد تا برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و گازی در بودجه فدرال روسیه از صندوق ثروت ملی این کشور برداشت شود.

این وزارتخانه می گوید میزان مالیات دریافتی از محل فعالیت های نفتی در این کشور در نیمه دوم سال جاری افزایش خواهد یافت.

وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرده که بودجه این کشور با کسری 29 میلیارد دلاری در سه ماهه نخست امسال مواجه است؛ چراکه ارزیابی های اولیه نشان می دهد درآمد بودجه فدرال در سه ماهه نخست امسال 5.6 تریلیون روبل خواهد بود که 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین تر است و اصلی ترین دلیل آن هم پایین آمدن درآمدهای نفتی و گازی این کشور است.

نصف شدن درآمد نفت و گاز روسیه
وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد که این کشور از سه ماهه نخست امسال بیش از 19 میلیارد دلار از محل فروش نفت و گاز درآمد داشته است.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

وزارت اقتصاد روسیه همچنین اعلام کرده که درآمدهای غیرنفتی این کشور در سه ماهه نخست امسال 49 میلیارد دلار برابر با 4 تریلیون روبل بوده که 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین تر بوده است.

Image