ذخایر آب سدهای کشور ۲۸ میلیارد متر مکعب شد

آب

از ابتدای سال آبی جاری (آغاز مهر 1401) تا 12 فروردین‌ماه 1402 در مجموع 21 میلیارد و 480 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که در مقایسه با ورودی 18 میلیارد و 540 میلیون مترمکعبی آب در مدت زمان مشابه سال آبی قبل، رشدی 16درصدی داشته است.

همچنین، طبق آخرین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان رهاسازی آب از سدها برای مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و اهداف زیست‌محیطی در 191 روز ابتدایی سال آبی جاری، 12 میلیارد و 570 میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به خروجی 12 میلیارد و 590 میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، تقریبا تفاوتی را نشان نمی‌دهد.

این‌درحالی‌است که میزان ذخایر آبی سدهای ایران در زمان مشابه سال قبل (12 فروردین 1401) بالغ بر 25 میلیارد و 250 میلیون مترمکعب بوده است و رشدی 11درصدی را در میزان ذخایر آبی سدها شاهد هستیم.

ذخایر آب سدهای کشور ۲۸ میلیارد متر مکعب شد
با رشد ۱۱ درصدی حجم ذخایر سدها نسبت به زمان مشابه سال قبل، حجم ذخایر آبی سدهای کشور به ۲۷ میلیارد و ۹۹۰ میلیون مترمکعب رسید.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

با وجود 27 میلیارد و 990 میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور، میزان پرشدگی سدها به 57 درصد رسیده و در زمان حاضر 43 درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است.

Image