ایران قیمت نفت سبک مارس را برای آسیا افزایش داد

نفت خام

یک منبع صنعتی آگاه گفت که ایران قیمت رسمی فروش (OSP) درجه نفت خام سبک ایران را برای خریداران آسیایی 2 دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین عمان/دبی در ماه مارس تعیین کرده است که 20 سنت بیشتر از ماه قبل است.

ایران قیمت نفت سبک مارس را برای آسیا افزایش داد
مشعل گاز بر روی سکوی تولید نفت در کنار پرچم ایران در خلیج فارس دیده می شود.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

آیا ایران می تواند بازیگر تاثیرگذاری در بازار انرژی جهانی باشد؟

Image