عملیات آبرسانی از منطقه بندان به سیستان

آب

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان: به منظور تامین بخشی از کسری آب شرب منطقه سیستان، مطالعات و شناسایی منابع آب زیرزمینی در منطقه عمومی بندان انجام شده و بادستور استاندار سیستان و بلوچستان عملیات استقرار و جانمایی این پروژه آغاز شد.

با قطع کامل آب ازسوی افغانستان، وزارت نیرو طرحی را با عنوان تامین اضطراری آب شرب منطقه سیستان در دستور کار خود قرار داده  که متولی اجرای این طرح در استان شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان است.

 عملیات آبرسانی از منطقه بندان به سیستان
عملیات استقرار عوامل اجرایی حفاری و لوله گذاری چاه‌های منطقه بندان برای تامین اضطراری آب شرب منطقه سیستان آغاز شد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

ظرفیت تقریبی این منابع حدود 250 لیتر برثانیه است که با اجرای حدود 55 کیلومتر خط انتقال می‌تواند بخشی ازکسری آب شرب منطقه سیستان را تامین کند.

برچسب ها
Image