تولید بیش از ۳۷۴ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

برق

داریوش محمودی اظهار داشت: از تولید بیش از ۳۷۴ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس ۳۶۷ میلیون و ۲۱۰ هزار کیلووات‌ساعت سهم واحدهای بخار و ۶ میلیون و ۹۷۴ هزارکیلووات‌ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

محمودی افزود: نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت 1320 مگاوات به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه جنوب‌شرق کشور، نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.

تولید بیش از ۳۷۴ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید ۳۷۴ میلیون و ۱۸۴هزارکیلووات‌ساعت انرژی طی فروردین سال جاری در این نیروگاه خبر داد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

هم‌اکنون 3 واحد بخار و 2 واحد گازی این نیروگاه، در مدار تولید قرار داشته و واحد شماره 4 بخار این نیروگاه، آخرین مراحل تعمیرات اساسی را گذرانده و خود را برای پیک تابستان امسال آماده می‌کند.

Image