توافق همکاری هسته ای بین چین و پاکستان

هسته‌ای

وزیر امور خارجه اسبق پاکستان فاش کرد که چین در سال 2003 قبل از پیوستن به گروه تامین کنندگان هسته ای (NSG) با پاکستان موافقت کرد در زمینه انرژی هسته ای غیرنظامی توافق نامه امضا کند، در حالی که ایالات متحده از همکاری با پاکستان در این زمینه خودداری کرد.

چینی ها به همکاری خود ادامه دادند و تأسیس نیروگاه های هسته ای زیادی در پاکستان را تسهیل کردند.

وزیر امور خارجه پیشین بر ضرورت وحدت داخلی برای تضمین پیشرفت معنادار پاکستان در عرصه سیاست خارجی تاکید کرد.

در شرایط کنونی پراکندگی و عدم جهت گیری در پاکستان، هیچ کشوری، دوست یا دشمن، نمی داند که چگونه و با چه کسی در پاکستان معامله کند. این وضعیت بسیار خطرناکی است و نمی توان اجازه داد ادامه یابد.

پایان دادن به این امر وظیفه اصلی همه ذینفعان در پاکستان است. وزیر امور خارجه سابق که از نوامبر 2002 تا نوامبر 2007 به این کشور خدمت کرد، همچنین فاش کرد که نارندرا مودی، نخست وزیر هند از پاکستان خواسته است تا گفت وگوها را برای حل مناقشه کشمیر تحت فرمول معروف چهار ماده ای که در دوران تصدی او به عنوان خارجی مطرح شده بود، ادامه دهد.

توافق همکاری هسته ای بین چین و پاکستان
بحران اقتصادی پاکستان تنها با کمبود انرژی بدتر شده است. به دلیل کمبود ظرفیت در شبکه برق پاکستان و استفاده ناکارآمد از انرژی موجود، پاکستان از سال 2012 تا 2017 به طور متوسط ​​9.38 میلیون دلار در سال از تولید اقتصادی خود را از دست داد. بیشتر تولید برق فعلی پاکستان متکی به نفت و گاز طبیعی است. که باعث شده پاکستان به شدت به واردات انرژی وابسته شود.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

پاکستان به دنبال کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی است، انرژی هسته‌ای - علاوه بر انرژی آبی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر - منبع انرژی پاک و جایگزین برای پاکستان خواهد بود.

Image