قیمت نفت خام

نفت وست تگزاس
نفت وست تگزاس

81.39 $ -0.29%

نفت برنت
نفت برنت

85.71 $ -0.35%

گاز طبیعی آمریکا
گاز طبیعی آمریکا

2.758 $ -1.89%

بنزین آمریکا
بنزین آمریکا

2.527 $ +0.60%

نمودار آخرین تغییرات قیمت نفت خام (مبنا WTI)
Image