BMW از خودروی هیدروژنی رو نمایی می کند که از سلول های سوختی تویوتا استفاده می کنند

خودرو

روز دوشنبه یک ناوگان آزمایشی از خودروهای هیدروژنی راه‌اندازی کرد و مدیرعامل غول خودروسازی آلمان از هیدروژن به عنوان قطعه گمشده در اره مویی هنگام حرکت بدون آلایندگی یاد کرد.

BMW iX5 Hydrogen که از پیل های سوختی که از تویوتا تهیه می شود استفاده می کند و دارای حداکثر سرعت بیش از 112 مایل در ساعت است، در یک مرکز در مونیخ در حال ساخت است.

این خودرو هیدروژن را در دو مخزن ذخیره می‌کند و ظرف سه تا چهار دقیقه می‌توان آن را پر کرد.

ب ام و می گوید که بردی معادل 313 مایل در روش تست خودروی سبک هماهنگ جهانی یا چرخه WLTP دارد.

در سال 2023 وارد خدمت خواهد شد، اگرچه مقیاس عرضه آن کوچک است، با ناوگانی از زیر 100 وسیله نقلیه که قرار است در سطح بین المللی برای اهداف نمایشی و آزمایشی برای گروه های هدف مختلف به کار گرفته شود.

در بیانیه ای، اولیور زیپس، رئیس BMW گفت که هیدروژن یک منبع انرژی همه کاره است که نقش کلیدی در فرآیند انتقال انرژی و بنابراین در حفاظت از آب و هوا دارد، او در ادامه هیدروژن را یکی از کارآمدترین راه‌های ذخیره و انتقال انرژی‌های تجدیدپذیر توصیف کرد.

زیپس افزود: ما باید از این پتانسیل برای تسریع در تحول بخش تحرک استفاده کنیم، وقتی صحبت از تحرک بدون انتشار می شود، هیدروژن قطعه گم شده در اره مویی است.

یک فناوری به تنهایی برای فعال کردن تحرک خنثی از نظر آب و هوا در سراسر جهان کافی نخواهد بود.

BMW از خودروی هیدروژنی رو نمایی می کند که از سلول های سوختی تویوتا استفاده می کنند
این تصویر، مربوط به سپتامبر 2021، یک BMW iX5 هیدروژن را در مونیخ، آلمان نشان می دهد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

BMW iX5 Hydrogen از سلول های سوختی استفاده می کند که از تویوتا تامین می شود و حداکثر سرعت آن بیش از 112 مایل در ساعت است.

Image