مقامات قزاقستان از شهروندان می خواهند که در صورت لزوم واردات گاز، صرفه جویی کنند

نفت خام

شرکت دولتی گاز طبیعی قزاقستان متعهد شده است که در پاییز و زمستان آینده مانند کمبودهایی که این کشور در اواخر سال 2022 تجربه کرد، دیگر کمبود سوخت وجود نخواهد داشت.

اما آرمان کاسنوف، معاون قزاق گاز، گفته است که مصرف کنندگان باید در آینده نیز سهم خود را در جلوگیری از بحران در زمان اوج تقاضا با صرفه اقتصادی بیشتر در استفاده از گاز انجام دهند.

او اشاره کرد که هرکسی این کار را انجام ندهد ممکن است با صورت‌حساب‌های سختی روبرو شود.

در کوتاه مدت، قزاقستان قصد دارد با خودداری از صادرات گاز از کسری شوک جلوگیری کند، کاسنوف در 24 فوریه گفت: با در نظر گرفتن رشد مصرف گاز در قزاقستان، QazaqGaz نمی تواند روی صادرات در دوره پاییز-زمستان آینده حساب کند.

در واقع قزاقستان به دور از فکر صادرات – و چین تنها بازی در شهر در این زمینه است – اکنون به خرید گاز وارداتی متوسل شده است.

اوایل این هفته بولات آکچولاکوف، وزیر انرژی، در یک جلسه دولت گفت که برنامه‌هایی برای واردات گاز از روسیه برای تامین مناطق در شرق قزاقستان در حال طراحی است. آکچولاکوف گفت که هنوز درباره قیمتی صحبت نشده است.

با این حال زیرساخت برای آن واردات خاص هنوز وجود ندارد.

گسترش عرضه گاز به این مناطق از قزاقستان مشروط به تکمیل خط لوله فراملی از روسیه به چین خواهد بود و کاسنوف در نشستی که تحت نظارت شرکت هلدینگ دولتی سامروک-کازینا برگزار شد، گفت: ما قبلاً ایده یک مسیر ترانزیتی از طریق منطقه قزاقستان شرقی را به گازپروم پیشنهاد کرده بودیم. (در حال توسعه است)

ما قبلا مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی را انجام داده ایم. در ماه اکتبر، قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، گفت که قزاق گاز با ترکمن گاز ترکمنستان به توافق فروش رسیده است و او امیدوار است بتوان سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب گاز تحت یک قرارداد بلندمدت وارد کرد.

بر اساس داده های قزاق گاز، مصرف گاز در قزاقستان در سال 2022 به 21 میلیارد متر مکعب رسیده و 5 میلیارد متر مکعب برای صادرات در نظر گرفته شده است و انتظار می رود که مصرف تا سال 2030 به 40 میلیارد متر مکعب افزایش یابد.

طنز اتکای قزاقستان به واردات این است که گاز خود را بیش از اندازه کافی در اختیار دارد و همانطور که مقامات انرژی کشور از خود می بالند، قزاقستان در بالای 3.8 تریلیون متر مکعب گاز قرار دارد که برای 100 سال عمر آنها کافی است.

70 درصد از این کل در چهار میدان بزرگ کاراچاگانک، تنگیز، کاشاگان و ژاناژول متمرکز شده است، با این حال آنچه باقی می ماند این است که آن گاز را از زمین خارج کنیم.

در همین راستا وزارت نیرو اعلام کرده است که تا سال 2024 یک کارخانه فرآوری با ظرفیت تولید یک میلیارد متر مکعب گاز در کاشاگان ساخته خواهد شد و علیرغم تمام این پتانسیل ها، مقامات اصرار دارند که مصرف کنندگان باید برای استفاده صرفه جویی آموزش ببینند.

مقامات قزاقستان از شهروندان می خواهند که در صورت لزوم واردات گاز، صرفه جویی کنند
شرکت دولتی گاز طبیعی قزاقستان قزاق گاز متعهد شده است با خودداری از صادرات گاز و واردات گاز در صورت لزوم از کمبود گاز در آینده جلوگیری کند، مقامات انرژی قزاقستان علیرغم قرار گرفتن در بالای 3.8 تریلیون متر مکعب گاز، از شهروندان می خواهند که در مصرف گاز صرفه جویی کنند و در استفاده از آن اقتصادی تر باشند تا از اوج تقاضا که می تواند باعث کمبود شود جلوگیری کنند.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

طرح‌هایی برای ساخت یک خط لوله فراملی از روسیه به چین برای گسترش عرضه گاز به شرق قزاقستان در حال طراحی است و یک کارخانه فرآوری با ظرفیت تولید تا 1 میلیارد متر مکعب گاز تا سال 2024 در کاشاگان ساخته خواهد شد.

Image