تولید 800 میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

برق

داریوش محمودی عنوان کرد: از این میزان انرژی تولیدی، 762 میلیون و 460 هزار کیلووات‌ ساعت سهم واحدهای بخار و 26 میلیون و 904 هزار کیلووات‌ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: این درحالی است که در اردیبشهت سال جاری مقدار 403 میلیون و 130 هزار کیلووات‌ساعت سهم واحدهای بخار و 19 میلیون و 930 هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

محمودی اضافه کرد: هم‌اکنون 3 واحد بخار و 2 واحد گازی این نیروگاه، در مدار تولید قرار داشته و واحد شماره 4 بخار این نیروگاه، آخرین مراحل تعمیرات اساسی را گذرانده و خود را برای پیک تابستان امسال آماده می‌کند.

تولید 800 میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید 800 میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در این نیروگاه طی دو ماه ابتدای سال جاری خبر داد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت 1320 مگاوات به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه جنوب‌شرق کشور، نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.

Image