پاکستان ساخت خط لوله گاز صلح را آغاز می کند

گاز طبیعی

پاکستان ساخت بخش 80 کیلومتری خط لوله گاز صلح را آغاز می کند، اسلام آباد در نظر دارد کار ساخت پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان - از مرز ایران تا گوادر - را برای فرار از جریمه احتمالی 18 میلیارد دلاری، در صورتی که تهران تصمیم به شکایت بگیرد، آغاز کند.

اسلام آباد در نظر دارد کار ساخت بخش 80 کیلومتری پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان - از مرز ایران تا گوادر - را آغاز کند تا از جریمه احتمالی 18 میلیارد دلاری فرار کند، در صورتی که تهران تصمیم به انتقال به داوری بین المللی مستقر در پاریس بگیرد.

عدم اجرای پروژه یک منبع رسمی از وزارت نیرو به The Nation گفت، همچنین تصمیم گرفته شده است که پاکستان درخواستی برای درخواست معافیت از تحریم های ایالات متحده برای پروژه IP ارائه دهد.

این منبع گفت: در ابتدا تصمیم گرفته شده است که در فاز اول پروژه IP کار در بخش 80 کیلومتری مرز پاکستان با ایران تا گوادر آغاز شود، هزینه تخمینی 80 کیلومتری مرز پاکستان با ایران تا بخش گوادر این پروژه 158 میلیون دلار خواهد بود و تصمیم بر آن شده است که از طریق شرکت توسعه زیرساخت گاز (GIDC) تامین مالی شود.

این مقام مسئول با بیان این جزئیات گفت: قرارداد این پروژه برای تامین گاز 750 MMCFD به مدت 25 سال از میدان گازی پارس جنوبی ایران و تحویل در مرز پاکلران در اردیبهشت 98 به امضا رسید.

بر اساس این پروژه، خط لوله 1931 کیلومتری برای انتقال گاز ایران به پاکستان از جمله خط لوله به طول 1150 کیلومتر در داخل ایران و 781 کیلومتر در داخل پاکستان احداث خواهد شد.

هر دو کشور ملزم به اجرای این پروژه در قلمرو خود بودند. طبق توافق، این پروژه تا ژانویه 2015 آغاز می شد. ایران تاکنون ساخت بیش از 900 کیلومتر در داخل ایران را به پایان رسانده است، در حالی که بخش 250 کیلومتری باقی مانده هنوز ساخته نشده است.

در دسامبر 2012، دولت ایران پیشنهاد داده بود که برای پروژه و همچنین پیمانکار EPC تحت نظر دولت به موافقت دولت تامین مالی شود. با این حال، دولت ایران به‌طور یک‌جانبه از توافق G-to-G در مارس 2014 عقب‌نشینی کرد.

بنابراین پاکستان اعلامیه فورس ماژور و/یا توجیه رویدادها را تحت IP-GSPA به شرکت ملی نفت ایران (NIOC) ابلاغ کرد.

بر این اساس، فعالیت های پروژه متوقف شده است، شرکت ایرانی NIOC یک اخطار نقض مادی تعهدات IP-GSPA و همچنین اخطاریه تحت ضمانت حاکمیت صادر شده توسط پاکستان به نفع شرکت ملی نفت ایران در فوریه 2019 ارائه کرد.

این موضوع با ایران مذاکره شد و هر دو طرف توافق کردند که بر اساس قانون مدنی فرانسه این مدت را به مدت پنج سال تمدید کنند و بر این اساس، موافقتنامه اصلاحیه GSPA در سپتامبر 2019 امضا شد.

ایران به پاکستان اطلاع داد که تمدید بیشتر زمان بر اساس قانون مدنی فرانسه منوط به پیشرفت قابل توجه پاکستان در پروژه طی سه ماه آینده خواهد بود، در غیر این صورت ایران محدود به ارجاع این پروژه خواهد بود. (موضوع به داوری بین المللی)

در 21 دسامبر 2023، شرکت ملی نفت ایران اخطاریه نقض مواد را به شرکت بین دولتی گاز محدود پاکستان ارسال کرد که ادعا می‌کرد ضمانت‌نامه‌های خریدار را نقض کرده است، از طریق همین اطلاعیه، شرکت ملی نفت ایران اخطاریه ای را مطابق با ضمانت حاکمیتی صادر شده توسط دولت پاکستان به نفع شرکت ملی نفت ایران ارائه کرده است.

پاکستان ساخت خط لوله گاز صلح را آغاز می کند
این منبع گفت: برآورد شده است که در صورت عدم اجرای این پروژه توسط پاکستان، تهران حکمیت بین‌المللی مستقر در پاریس را جابه‌جا می‌کند و برآورد شده است که پاکستان مسئولیت قراردادی احتمالی حدود 18 میلیارد دلار را بپردازد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

شرکت ملی نفت ایران به ISGS مهلت داد تا 180 روز نقض ماده را اصلاح کند و موضوع را برای حل و فصل به کمیته هماهنگی ارجاع دهد.

Image