انرژی خورشیدی در اروپا

انرژی خورشیدی

آلمان پیشتاز انرژی خورشیدی در سراسر اروپا است، در سال 2022 آلمان ظرفیت فتوولتائیک نصب شده در حدود 67 گیگاوات داشت که آن را به کشور اروپایی با بیشترین پتانسیل انرژی خورشیدی تبدیل کرد.

گسترش پتانسیل خورشیدی در آلمان طی دهه گذشته در اروپا نسبتاً کند بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 2022، آلمان ظرفیت فتوولتائیک نصب شده در حدود 67 گیگاوات داشت که آن را به کشور اروپایی با بیشترین پتانسیل انرژی خورشیدی تبدیل کرد.

همانطور که Anna Fleck از Statista در زیر توضیح می دهد، ظرفیت جمهوری فدرال در آن سال بیش از دو برابر ایتالیا بود که با 25 گیگاوات در رتبه دوم قرار گرفت.

اما، همانطور که گرافیک نشان می دهد، گسترش پتانسیل خورشیدی در آلمان در دهه گذشته نسبتاً در اروپا کند بوده است.

ظرفیت فتوولتائیک جمهوری فدرال آلمان میانگین رشد سالانه حدود شش درصد را بین سال‌های 2013 و 2022 نشان می‌دهد. از نظر هشت کشور اروپایی با بالاترین ظرفیت خورشیدی، آلمان در جایگاه هفتم بالاتر از ایتالیا قرار دارد.

قهرمان رشد در این گروه لهستان است که از سال 2013 تاکنون توانسته است ظرفیت های خود را سالانه 137 درصد افزایش دهد.

تنها بین سال های 2020 تا 2022، این کشور پتانسیل خورشیدی خود را تقریباً سه برابر کرده است. هلند با میانگین رشد سالانه 40 درصد در رتبه دوم این رده قرار دارد و انگلستان با حدود 17 درصد در رتبه سوم قرار دارد.

در سطح جهانی، ظرفیت سیستم های فتوولتائیک نصب شده و متصل به شبکه در سال 2022 به حدود یک تراوات یا 1000 گیگاوات رسید و این تقریباً یک سوم ظرفیت تمام انرژی های تجدیدپذیر یا حدود 12 درصد از کل ظرفیت تولید برق را تشکیل می دهد.

چین بیشترین سهم را در توسعه ظرفیت خورشیدی در آن سال داشت، این کشور آسیای شرقی حدود یک سوم ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر و تقریباً 57 درصد از ظرفیت انرژی خورشیدی جهان را به خود اختصاص داده است.

انرژی خورشیدی در اروپا
علاوه بر این طبق آمار اداره فدرال آمار، از هر ده پنل خورشیدی وارداتی به آلمان در سال 2022، حدود 9 عدد از جمهوری خلق چین وارد شده است، خارج از اروپا، ایالات متحده، ژاپن و هند جزو کشورهایی هستند که بالاترین ظرفیت فتوولتائیک را دارند.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

در سطح جهانی، ظرفیت سیستم های فتوولتائیک نصب شده و متصل به شبکه در سال 2022 به حدود یک تراوات یا 1000 گیگاوات رسید.

Image