رشد ۶۰ درصدی تولید برق

برق

در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی سدهای کشور رشدی ۶۰.۲درصدی داشته است.

تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی، محبوب‌ترین نوع نیروی تجدیدپذیر جهان است، به‌طوری که در پایان سال 2022، از ظرفیت 3 هزار و 372 گیگاواتی تولید انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهانی، 1256 گیگاوات مربوط به ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی بوده است.

در ایران نیز ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی در پایان شهریورماه سال جاری به 12 هزار و 144 مگاوات رسید و در سال جاری شاهد افزایش بهره‌برداری از این ظرفیت در تأمین برق کشور بودیم، به طوری که از مجموع میزان تأمین برق در پیک نیاز 73 هزار و 463 مگاواتی تابستان امسال، حدود 8 هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین شده است.

مقایسه میزان تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی در 6ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشدی 60.2 درصدی در تولید انرژی برق‌آبی است.

در نیمه نخست امسال در مجموع 15 هزار و 987 گیگاوات ساعت انرژی برق‌آبی به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است.

رشد ۶۰ درصدی تولید برق
درواقع ذخیره‌سازی آب در سدهای بزرگ کشور، علاوه بر تأثیر مستقیم در تأمین و مدیریت آب در سال خشک و کم‌بارش 1401 - 1402، نقش موثری در تأمین برق و جبران ناترازی گسترده در بخش برق داشته است.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

میزان تولید انرژی برق‌آبی در نیمه نخست سال گذشته 9 هزار و 980 گیگاوات ساعت بوده است.

Image