ظرفیت مخازن سدهای کشور

آب

از ابتدای سال آبی جاری تا 26 فروردین‌ماه 1402، در مجموع 25 میلیارد و 480 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که در مقایسه با ورودی 20 میلیارد و 740 میلیون مترمکعبی آب به سدهای کشور در مدت زمان مشابه سال آبی قبل، رشدی 23درصدی داشته است.

همچنین، طبق آخرین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان رهاسازی آب از سدها برای مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و اهداف زیست‌محیطی در 205 روز ابتدایی سال آبی جاری، 14 میلیارد و 590 میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به خروجی 13 میلیارد و 840 میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، 5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ظرفیت مخازن سدهای کشور
با وجود ۲۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در مخازن سدهای کشور، ۶۱ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۹ درصد این ظرفیت خالی است.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

این‌ در حالی است که میزان ذخایر آبی سدهای ایران در زمان مشابه سال قبل (26 فروردین 1401) بالغ بر 26 میلیارد و 170 میلیون مترمکعب بوده است و رشدی 14درصدی را در میزان ذخایر آبی سدها شاهد هستیم.

Image