افزایش تقاضای سوخت در چین

سوخت

افزایش تقاضای نفت خام در حالی که اقتصاد چین به عملکرد عادی خود بازمی گردد، ظرفیت نفت خام در پالایشگاه ها را 3.3 درصد در دو ماه اول سال افزایش داد.

با میانگین 14.36 میلیون بشکه در روز، به ازای رویترز، ظرفیت پالایشگاه های چین در ژانویه تا فوریه در مقایسه با 13.98 میلیون بشکه در روز برای دو ماه اول سال 2022 و 14.1 میلیون بشکه در روز برای دسامبر 2022 بود.

به دلیل بازگشت فعالیت های اقتصادی، بسیاری انتظار دارند که تقاضا برای نفت خام در چین به رکوردهای جدید افزایش یابد و واردات نیز رکورددار شود.

رویترز اخیراً به نقل از تحلیلگران گزارش داد که سطح تقاضای بی سابقه نتیجه سفر مجدد پس از سال ها قرنطینه همراه با ظرفیت جدید پالایشگاهی است که در جریان است.

افزایش تقاضای سوخت در چین
توان عملیاتی پالایشگاه های چین در ژانویه و فوریه هر دو در مقایسه با سال قبل و در مقایسه با دسامبر 2022 افزایش یافت و این افزایش به دلیل بهبود تقاضای چین، به ویژه تقاضا برای بنزین و سوخت جت با افزایش مسافرت ها انجام شد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

تحلیلگران انتظار دارند تقاضای نفت چین در سال جاری بین 500 هزار بشکه تا یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

Image