توقف کامل صادرات نفت روسیه به آلمان

نفت خام

اداره آمار آلمان موسوم به دستاتیساین کشور روز دوشنبه گزارش داد که واردات نفت خام این کشور از روسیه تقریباً به طور کامل در بحبوحه تحریم های اتحادیه اروپا متوقف شده است.

این داده ها نشان می دهد که تحویل نفت خام روسیه به آلمان در ژانویه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 99.9 درصد کاهش یافته و به 3500 تن رسیده است که نسبت به 2.8 میلیون تن واردات سال قبل کاهش شدیدی نشان می‌دهد.

با این حال، گزارش دستاتیس تنها خریدهای مستقیم نفت روسیه را در محاسبات خود در نظر می گیرد و نفت خام با منشأ روسیه را که به طور غیرمستقیم از تجار جهانی از طریق انتقال کشتی به کشتی خریداری می شود، شامل نمی‌شود.

وزارت اقتصاد آلمان در ماه فوریه اذعان کرد که آمیخته شدن نفت خام قزاقستان و روسیه اجتناب ناپذیر است زیرا نفت قزاقستان از طریق خاک روسیه از طریق خط لوله دروژبا به آلمان منتقل می شود.

بر اساس این گزارش، سهم نفت خام روسیه در کل واردات سوخت آلمان در ژانویه سال جاری میلادی از 36.5 درصد ثبت شده در مدت مشابه در سال 2022 به 0.1 درصد کاهش یافت. دستاتیس همچنین اعلام کرد: واردات نفت خام از روسیه در واقع متوقف شده است.

در ماه دسامبر، اتحادیه اروپا با تحریم واردات نفت خام دریایی روسیه، یک سقف قیمت برای سوخت این کشور تعیین کرد.

توقف کامل صادرات نفت روسیه به آلمان
اداره آمار آلمان موسوم به دستاتیس گزارش داد که واردات نفت خام این کشور از روسیه تقریباً به طور کامل در بحبوحه تحریم های اتحادیه اروپا متوقف شده است.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

این اعداد حتی با ارقام دسامبر که آلمان نزدیک به 1.3 میلیون تن نفت خام از روسیه وارد کرده و خرید این کالا را از نوامبر افزایش داده بود، کاملاً در تضاد است.

Image