حراج نفت آتی گویان توجه شرکت های بزرگ را به خود جلب کرده است

نفت خام

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شل و شورون و همچنین شرکت بزرگ دولتی پتروبراس برزیل از جمله 10 شرکتی هستند که در نظر دارند در مناقصه بعدی نفت گویان شرکت کنند.

گویان 14 بلوک فراساحلی را در مناقصه جدید ارائه می دهد زیرا به دنبال سرعت بخشیدن به تبدیل خود به یک تولید کننده بزرگ نفت و در عین حال کاهش تسلط اکسون بر صنعت نفت نوظهور خود است.

این شرکت بزرگ آمریکایی، با مشارکت شرکت هس، بیش از 30 اکتشاف در بلوک استابروک در سواحل گویان انجام داده است که از ذخایر نفتی بیش از 11 میلیارد بشکه بهره برده است.

در حال حاضر، گویان حدود 360000 بشکه نفت خام در روز تولید می کند که همگی از چاه های تحت کنترل اکسون است.

این کشور قصد دارد این میزان را تا سال 2030 به 1.64 میلیون بشکه در روز برساند. بر اساس گزارش رویترز، صادرات نفت خام از گویان در سال گذشته به طور متوسط بیش از 265 هزار بشکه در روز بوده است که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. (تقریبا نیمی از آن به اروپا فروخته شد)

برای ترویج دور بعدی مناقصه، معاون رئیس جمهور گویان بهارات جاگدیو در کنفرانس CERAWeek این هفته شرکت خواهد کرد.

جاگدیو با تکرار برنامه‌های سایر کشورهای تولیدکننده نفت برای استفاده حداکثری از سوخت‌های فسیلی و در عین حال تقاضا، گفت: ما این را بزرگ و متحول کننده برای مردم خود می‌دانیم و ما در عجله دیوانه‌وار برای انجام این کار قبل از رسیدن به صفر خالص هستیم.

قوی است با این حال نفت تنها شرط گویان نیست. این کشور آمریکای جنوبی همچنین برنامه هایی برای توسعه ذخایر گاز طبیعی دست نخورده خود دارد، به گفته معاون رئیس جمهور Jagdeo، چندین شرکت با دولت تماس گرفتند تا در صورت تصمیم گویان برای توسعه ظرفیت صادرات LNG مورد بررسی قرار گیرد.

Jagdeo در مصاحبه ای در آخر هفته به رویترز گفت: "ما معتقدیم که گاز باید پولی باشد.

ما تعدادی از آن شرکت‌ها را داشته‌ایم که به ما مراجعه کرده‌اند و می‌گویند اگر این کار را انجام دهید، ما می‌خواهیم مورد توجه قرار بگیریم.

حراج نفت آتی گویان توجه شرکت های بزرگ را به خود جلب کرده است
گویان در مناقصه جدید خود 14 بلوک فراساحلی را ارائه می دهد زیرا به دنبال تقویت صنعت نفت در حال رشد خود و کاهش اتکای خود به اکسون موبیل است. 10 شرکتی که در نظر دارند در مناقصه نفت شرکت کنند شامل شل، شورون و پتروبراس بزرگ نفتی برزیل هستند.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

گویان در حال حاضر 360000 بشکه نفت در روز تولید می کند، اما قصد دارد این رقم را تا سال 2030 به 1.64 میلیون بشکه در روز برساند.

Image