قزاقستان 20 هزار تن نفت دیگر را در ماه مارس به آلمان ارسال خواهد کرد

نفت خام

به گزارش سرویس مطبوعاتی این شرکت، شرکت ملی KazTransOil قصد دارد در ماه جاری 20 هزار تن نفت دیگر را از طریق سیستم خط لوله اصلی ترانس نفت به آلمان منتقل کند.

در بیانیه این شرکت آمده است که انتظار می رود 20 هزار تن نفت قزاقستان از طریق سیستم خط لوله اصلی ترانس نفت به نقطه تحویل نفت آداموا زاستاوا ارسال شود تا طبق برنامه حمل و نقل نفت به آلمان بیشتر عرضه شود.

KazTransOil JSC تأیید می کند که از نظر فنی امکان حمل 300 هزار تن نفت قزاقستان در جهت نقطه تحویل نفت آداموا زاستاوا برای ترانزیت بیشتر به آلمان در سه ماهه اول 2023 وجود دارد، اما حجم واقعی حمل و نقل نفت به برنامه های کاربردی بستگی دارد.

KazTransOil اولین محموله 20 هزار تنی نفت قزاقستان را در ماه فوریه به آلمان ارسال کرد.

قزاقستان 20 هزار تن نفت دیگر را در ماه مارس به آلمان ارسال خواهد کرد
در دسامبر 2022 KazTransOil درخواست کرد تا 1.2 میلیون تن نفت را در سال 2023 از طریق سیستم خط لوله اصلی ترانس نفت به نقطه تحویل نفت آداموا زاستاوا منتقل کند تا آن را بیشتر به آلمان برساند.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

در دسامبر 2022 KazTransOil درخواست کرد تا 1.2 میلیون تن نفت را در سال 2023 از طریق سیستم خط لوله اصلی ترانس نفت به نقطه تحویل نفت آداموا زاستاوا منتقل کند تا آن را بیشتر به آلمان برساند.

Image